Karaciğer hastalığında asit

Asit çoğunlukla ilerilemiş karaciğer hastalığıyla ilişkilidir ve karaciğerden sıvı sızıntısına ve sıvının karın boşluğunda birikmesine neden olan fibröz veya skar dokusunun sağlıklı karaciğer dokusuyla yer değiştirmesinden kaynaklanır. ilk evrelerinde asit ilaçla (diyüretik) ve/veya tuz perhiziyle tedavi edilir.

Ancak, bazen bu tedaviler etkisiz olur veya artık vücut tarafından tolere edilemez hale gelir. Asit bu gibi durumlarda medikal terapiye dirençli (Refrakter asit) olarak tarif edilir. Şimdiye kadar refrakter asit için seçenek olarak bulunan sınırlı ve yetersiz tedavi yöntemleri hasta ve doktorları daha iyi bir çözüm ihtiyacına yönlendirmiştir.